การใช้สารหล่อลื่น ช่วยเรื่องถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน

ผลวิจัยชี้ว่า มันมีประโยชน์กับทั้งหญิงและชายในการใช้สารหล่อลื่นเข้ามาช่วย เพราะฉะนั้น อย่าลืมลองล่ะ! ไม่ลองไม่รู้!